I’ROB الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ


 Format PDF dapat antum download di link ini http://www.zshare.net/download/718285097f5e40/

I’ROB الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْعَالَمِينَ

رَبِّ

الله

لِ

الْحَمْدُ

Mudhaf ilaih

mudhaf

Isim majrur

Harfu jar

Isim ma’rifat (al)

 


Na’at

Man’ut

khobar

mubtada

 

 

KOSA KATA:

 

الْحَمْدُ : pujian yang mengandung kesyukuran, terima kasih, kebaikan. Pujian yang sempurna. AL ma’rifat berfungsi sebagai al istigroq; artinya Dialah yang berhak menyandang seluruh pujian yang sempurna dengan segala cakupannya.

 

ل : harfu jar: untuk, milik, bagi (UMB). Mengandung arti “UMB raja/kaisar/emperor”, “UMB penguasa/pemilik”, berfungsi sebagai al-istihqoq (artinya yang berhak), peng-umuman/ikrar/deklarasi/penjelasan/bayan, ta’ajub.

 

الله : Nama Allah.

 

رَبِّ : pemilik, tuan yang ditaati, pemelihara.

 

الْعَالَمِينَ : (jamak mudzakar) -> عَالَمٌ ج عَالموْنَ .

Ahli lughah berselisih pendapat mengenai asal kata عالم :

 1. Berasal dari kata عِلْمٌ (ilmu, pengetahuan), maka:

عالم : artinya isim mufrad meliputi mudzakar maupun muanats baik berakal maupun tidak berakal.

عالمون : jamak mudzakar hanya untuk yang berakal.

 1. Berasal dari kata عَلاَمَةٌ (tanda, alamat) karena menunjukkan terhadap ciptaan-Nya.

Disebabkan karena perbedaan asal kata ini maka para ahlu tafsir juga berbeda dalam menafsirkannya.

 

RUMUS:

Pelajaran ke 3. Mubtada (AL) + Khobar

جميل

الرجل

Khobar

Mubtada (AL)

 

 

TAFSIR:

 

الْحَمْدُ

Ibnu Jarir berkata: “Adalah kalimat syukur yang murni ikhlas bahwa Allah sebagi satu-satunya Rabb yang disembah serta atas nikmat-nikmatnya yang dapat dihitung oleh seorangpun kepada makluk-Nya”.1

 

Dari penjelasan Ibnu Jarir ini mengungkap bahwa kalimat alhamdulillah terkandung kalimat tauhid.2

 

Syeikh Asy-Syinqithi berkata: “Allah tidak menyebutkan pujian-Nya terkait dengan dhorof makan atau terkait dengan suatu zaman tertentu. Pada ayat lainnya Allah menyebut pujian-Nya terkait dengan dhorof makan atau zaman tertentu, contohnya yang terkait dengan dhorof makan yaitu dalam surat Ar-Rum Allah berfirman: {وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ} (dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi. Dalam surat Al-Qoshos mengenai dhorof zaman, Allah berfiman: وَهُوَ ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلاْولَىٰ وَٱلاْخِرَةِ (Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. )3

 

Ibnu Abbas berkata: الحمد لله merupakan perkataan setiap orang yang bersyukur dan Adam as tatkala bersin mengucapkan الحمد لله . Allah berfirman kepada Nuh as “Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang dzalim.” (23:28). Perkataannya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Perkataannya Dawud dan Sulaiman “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman” (27:15). Firman Allah kepada Nabi Muhammad saw “Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya” (17:111). Perkataan penghuni surga “Dan mereka berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri” (35:34) serta “Doa mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”, dan salam penghormatan mereka ialah: “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulillaahi Rabbil `aalamin.” (11:10).

 

Hadist yang berkaitan dengan kalimat ini

 1. Hadist ditakhrij olehTirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa’i, dari Jabir bin Abdullah; Rasulullah saw bersabda:

أفضل الذكر لا إله إلا الله, وأفضل الدعاء الحمد لله

Dzikir yang paling utama adalah Laillaha illallah dan do’a yang paling utama adalah alhamdulillah”.4

 1. Hadist ditakhrij Ibnu Jarir dari Anas bin Malik; Rasulullah saw bersabda:

لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك

Seandainya dunia dengan seluruh isinya diletakkan pada tangan seseorang dari ummatku kemudian dia berkata Alhamdulillah, maka kaliamat Alhamdulillah lebih utama dari dunia itu”.

 

لِلَّه

 

Lam adalah harfu jar berfungsi sebagai الإِسْتِحْقَاق , maksudnya Allah satu-satunya yang berhak menyandang segala bentuk dan macam pujian.5

 

Ibnu Abbas berkata: Allah adalah yang mempunyai sifat ketuhanan dan hak untuk disembah bagi semua makhluk-Nya tanpa terkecuali.

 

Allah merupakan nama Allah yang paling agung dan tidak ada selain darinya berhak menyandang nama ini.

 

 

رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

Para ahlu tafsir berbeda pendapat tentang makna alam, perbedaan ini dikarenakan pengambilkan asal kata yang telah dijelaskan diatas :

 1. Sesuatu yang berakal, seperti malaikat, manusia dan jin. Merupakan pendapat Ibnu Abas, Said bin Jubair,Mujahid dan Ibnu Juraij.

 2. Alam dunia dan isinya.

 3. Seluruh ciptaan Allah di dunia dan di akherat. Merupakan pendapat Abu Ishah Az-Zujaj.6

 

Ibnu Katsir berkata: semua yang wujud selain Allah ta’ala adalah alam.7

 

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

Ibnu Abas berkata: “Alhamdulillah bagi-Nya seluruh penciptaan langit dan bumi dan apa yang didalamnya dan apa yang diantara keduanya yang kita ketahui ilmunya dan tidak kita ketahui”.8

 

MAROJI’

 

 1. Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir

 2. Aisiru Tafasir, Abu Bakar Al-Jazairi

 3. Tafsir Al-Mawardi, Al-Mawardi

 4. Tafsir Adwaul Bayan, As-Sinqithi

 

1 Tasir Ibnu Katsir 1/52

2 Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/54

3 Tafsir Adwaul Bayan, Asy-Syinqithi 1/2

4 Tasir Ibnu Katsir 1/52

5 Aisiru Tafasir 1/8

6 Tafsir Al-Mawardi 1/5

7 Tafsir Ibnu Katsir 1/54

8 Ibid

Iklan

Satu respons untuk “I’ROB الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 1. Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
  Al-ghaits ( atau hamba allah yang arif dan budiman ) semoga selalu melindungi dan memberkahi atas pengamalan / pemberian ilmu nya kepada saya ( Hamba Allah Yang Doif ). Ta’aruf Mohon Maaf sebelumnya, Ana tafudz ini agak menyimpang dengan komentar ayat yang dibahas Ana ingin menanyakan surat al – baqorah ayat 2 pada kata hudan kedudukan i’robnya sebagai apa! apakah dia sebagai hal atau bukan atau yang tepat sebagai apa, dan lil muttaqiin sebagai apa kedudukan irobnya
  terima kasih sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s